PRI (Past Reality Integration) is een vorm van therapie die in 2000 ontwikkeld is door de Nederlandse psychologe Ingeborg Bosch. Het is een holistische benadering die ervoor zorgt dat door het verwerken van emotionele pijn uit het verleden de kwaliteit van het leven in het heden sterk verbetert. PRI-therapie kan worden gebruikt bij een breed scala aan problemen, waaronder angst, depressie, verslavingen, relatieproblemen en eetstoornissen.

PRI-therapie gaat ervan uit dat veel van onze problemen voortkomen uit onverwerkte pijnlijke momenten uit onze jeugd. Deze oude pijn en de manier hoe we hiermee om zijn gegaan, zorgt voor een imprint, je zou kunnen zeggen onze basisprogrammering, die ons leven blijft beïnvloeden, vaak zonder dat we ons daar bewust van zijn. De strategieën die we als kind ontwikkeld hebben om onszelf te beschermen tegen de pijnlijke momenten worden binnen PRI ‘afweren’ genoemd. Als kind zijn deze afweren noodzakelijk voor onze overleving, maar als volwassene kunnen deze afweren ons juist beperken in ons dagelijks leven en onze relaties. Ze kunnen leiden tot terugkerende patronen van belemmerend gedrag en belemmerende emoties, zoals angst, depressie, onzekerheid, stress, woede en verslavingen.

PRI-therapie helpt cliënten om deze afweren te herkennen en te begrijpen, waardoor oude, ongezonde patronen doorbroken worden en we echt kunnen gaan leven in het nu in plaats van (onbewust) te reageren op gebeurtenissen uit ons verleden.

 

De therapie bestaat uit 4 fases:

 

Fase 1: Cognitie

In de eerste fase observeer je wanneer de afweer geactiveerd wordt en waardoor. Afweren worden geactiveerd als ons brein iets potentieels gevaarlijks waarneemt. Maar ons brein maakt hierbij geen verschil tussen toen we klein waren en nu we volwassen zijn. Zodra je iets waarneemt wat voor jou vroeger heel gevaarlijk was, zal er een afweer geactiveerd worden. Dit proces gaat automatisch en vaak onbewust. Deze fase is daarom bedoeld om hier meer zicht en bewustzijn op te krijgen en is het fundament van de therapie.

 

Fase 2: Gedrag

Nu je meer zicht hebt op wanneer je afweer geactiveerd wordt, kun je in fase 2 je gedrag dat je vanuit je afweer gewend bent, gaan veranderen. Dit betekent of stoppen met bepaald gedrag (bijvoorbeeld bij boosheid) of juist bepaald gedrag gaan doen, bijvoorbeeld als je iets vanuit angst niet durft. Belangrijk hierbij is om te observeren en te voelen wat dit met je doet. Je zult merken dat er door je andere gedrag gevoel naar boven komt.

 

Fase 3: Gevoel

Het gevoel dat in fase 2 al een beetje naar boven is gekomen, gaan we verder onderzoeken in fase 3. Hierbij focus je helemaal op het gevoel in je lichaam, laten we het zo groot mogelijk worden en laat je je zo ver mogelijk terugvoeren naar wanneer je dit eerder gevoeld hebt in jouw leven. De therapeut helpt jou hierbij. Op deze manier ervaar je voor welke oude pijn de afweer jou wil beschermen. De oude pijn die je hele leven al uit je bewustzijn is gehouden door je afweer, komt nu in je bewustzijn zodat deze geïntegreerd kan gaan worden. Als kind kon je deze pijn niet verwerken omdat je te klein, afhankelijk en overgeleverd was, maar als volwassene kun je dit wel en zal dit je juist enorm helpen.

 

Fase 4: Integratie cognitie, gedrag en gevoel

In de laatste fase van de therapie worden alle eerdere fases geïntegreerd. Als er een afweer geactiveerd wordt weet je waarom dit is, je kunt voelen welke oude pijn eronder zit en je kunt je gedrag aanpassen en binnen laten komen wat er in het hier en nu echt waar is. Op deze manier vindt er herprogrammering plaats van je oude imprint. Als je dit consistent blijft doen, zal de afweer steeds minder vaak en minder sterk geactiveerd worden.

 

Het effect van PRI is een veel lichter leven. Jouw waarneming van wat er om je heen gebeurt, wordt namelijk steeds minder beïnvloed door jouw oude imprint. Het doel van PRI is om het heden te zien voor wat het is en het doel van PRI-therapie is dat de therapeut de cliënt PRI leert. Als cliënt blijf je dus niet afhankelijk van de therapeut, maar leer je een tool die je de rest van je leven kunt blijven gebruiken.

Ik hoop dat dit je een beter inzicht heeft gegeven in wat PRI-therapie is en hoe het jou kan helpen. Mocht je nog vragen hebben of hulp willen, neem dan contact met me op. Je bent welkom!

 

Meer informatie vind je hier op de website van mijn praktijk Ontwikkelmoed of op de website van PRIOnline.